Zarządzanie infekcją skóry i tkanek miękkich – wyniki ankiet cd

Kilkoro respondentów bezpośrednio lub pośrednio cytowało dwa ostatnie badania: że Moran i wsp., 2 wykazują podobne wyniki u pacjentów leczonych skutecznymi antybiotykami i leczonych nieskutecznymi antybiotykami po nacięciu i drenażu dla tego typu infekcji, i że przez Rajendran i wsp. ., 4, wykazujące podobnie doskonałe wyniki po nacięciu i drenażu dla tego typu zakażenia u pacjentów, którzy otrzymywali cefaleksynę iu tych, którzy otrzymywali placebo, pomimo faktu, że prawie 90% izolatów gronkowców w badaniu było opornych na metycylinę. Inne powszechne argumenty na rzecz samego nacięcia i drenażu skupiały się na unikaniu niepotrzebnego narażenia na antybiotyki u tego pacjenta, który nie lubi przyjmowania leków (i może nie być zgodny). Kilku respondentów zauważyło również, że oprócz zapewnienia odpowiedniego leczenia, opcja ta kosztuje mniej niż dwie pozostałe. Wielu uczestników miało sugestie dotyczące dalszego leczenia tego typu infekcji po nacięciu i drenażu. Kilku sugerowało, że należy przeprowadzić hodowlę ran w czasie nacięcia i drenażu, a miejsce zakażenia należy ponownie ocenić w ciągu 24 do 48 godzin. Ponadto kilku z nich zauważyło, że jeśli w miejscu zakażenia nie wystąpiła istotna poprawa kliniczna w ciągu 24 do 48 godzin, należy zainicjować antybiotyki uznane za odpowiednie na podstawie wcześniej uzyskanej kultury. Takie podejście pozwoliłoby uniknąć zbędnej terapii przeciwbakteryjnej i umożliwić optymalne ukierunkowanie terapii przeciwdrobnoustrojowej, jeśli jest to wymagane.
Nacięcie i drenaż oraz terapia anty-MSSA
Wielu respondentów, którzy preferowali nacięcie i drenaż oraz terapię anty-MSSA, oświadczyło, że antybiotyki powinny być dodawane do nacięcia i drenażu w celu leczenia nieoczywistej tkanki miękkiej i składnika skóry infekcji. Podobnie jak respondenci na korzyść dwóch pozostałych opcji, wielu uważało, że należy wykonać kulturę ropnia w czasie drenażu. Kilku wspomniało, że jeśli hodowle później wyrosły MRSA, wtedy terapia antybiotykowa mogłaby być odpowiednio zmieniona w tym czasie. Kilka osób stwierdziło, że ta opcja leczenia pozwala również na skuteczne antybiotykoterapię niefosfokokowych przyczyn infekcji skóry, takich jak gatunki paciorkowców, które nie są celowane przez powszechnie stosowany środek anty-MRSA trimetoprim-sulfametoksazol.
Warto zauważyć, że strategia ta była preferowana przez respondentów praktykujących w Azji i Rosji oraz w Ameryce Południowej, przy czym wielu respondentów z tych regionów powołuje się na niskie lokalne i krajowe wskaźniki infekcji MRSA. Częściowo z powodu tych niskich wskaźników ci respondenci wskazali, że empiryczna terapia anty-MSSA jest najbardziej odpowiednią opcją w ich okolicy.
Podsumowanie
Postępowanie w ropniu skóry i tkanek miękkich pozostaje kontrowersyjne. Prowadzona jest zdrowa debata na temat tego, czy samo drenaż lub drenaż z leczeniem ogólnoustrojowym jest odpowiednim leczeniem dla chorych pacjentów. Jak zauważyli dyskutanci w naszym artykule o decyzjach klinicznych i wielu respondentów, ten sam zbiór literatury można wykorzystać do wspierania różnych podejść terapeutycznych.
Od uczestników, którzy wybrali nacięcie i drenaż, wybrano wspólny temat oraz systemową terapię antybakteryjną: spektrum działania przeciwdrobnoustrojowego (anty-MRSA lub anty-MSSA) powinno być wybrane na podstawie ekspozycji pacjenta i lokalnych danych epidemiologicznych Chociaż MRSA, nabyty w społecznościach, stał się coraz bardziej powszechny w wielu częściach Ameryki Północnej, jest on rzadkością w niektórych częściach kontynentu i wielu innych częściach świata. Ponieważ organizmy zakaźne ewoluują i migrują, tak samo jak nasze strategie leczenia.
Komentarze z interaktywnej funkcji będą dostępne na stronie www.nejm.org wraz z danymi dotyczącymi wyników głosowania. Dziękujemy za udział i czekamy z niecierpliwością na kolejne pytania dotyczące kolejnego trudnego przypadku.
[podobne: nerczyca lipidowa, devikap ulotka, timplus skierniewice ]

Powiązane tematy z artykułem: devikap ulotka nerczyca lipidowa timplus skierniewice