Wpływ unikania alergii na orzeszki ziemne po wcześniejszym spożyciu orzeszków ziemnych ad 8

Nasze dane nie pozwalają nam na rozróżnienie między potencjalnymi mechanizmami komórkowymi, w tym delaminacją klonalną, supresją immunologiczną lub wpływem komórek regulatorowych, które mogłyby leżeć u podstaw tych zmian. Jedną z możliwości, które rozważaliśmy było to, że unikanie po spożyciu orzeszków ziemnych może spowodować rozwój nowej alergii na orzeszki ziemne. Jednak niski poziom występowania nowych alergii na orzeszki ziemne w 12-miesięcznym okresie badania kontrolnego, który był podobny w grupie unikającej orzeszków ziemnych i grupie spożywającej orzeszki arachidowe, pokazał, że tak nie było. Nie możemy ustalić, czy wśród nielicznych uczestników grupy z alergią na orzeszki arachidowe, której pojawił się nowy alergia, alergia rozwinęła się w wyniku utraty tolerancji na orzeszki ziemne lub nabycia nowej alergii. Korzyści z interwencji były oczywiste, nawet jeśli uczestnicy jedli trochę orzeszków ziemnych, co pokazuje, że przerywane spożycie nie prowadziło do zerwania z tolerancją na orzeszki ziemne.
Łącznie odkrycia te pokazują, że 4 lata konsumowania orzeszków ziemnych były wystarczające, aby wywołać stabilną niereagowność orzecha ziemnego, niezależnie od poziomu późniejszego spożycia orzeszków ziemnych. Nasz projekt badania nie pozwolił nam określić minimalnego czasu trwania konsumpcji, który jest wymagany do wywołania takiego stanu. Nasze odkrycia sugerują jednak, że należy przedłużyć spożycie orzeszków ziemnych, aby ograniczyć ciągłą produkcję IgE specyficznych dla orzeszków arachidowych i Ara h2. Nasze wyniki są również zgodne z obserwacją, że trwała korzyść kliniczna wymaga długotrwałej immunoterapii, jak wykazano w przypadku jadu parzydkowo-owadziego, 13 pyłków traw, 14-16 i jaj ustnych.8
Mocną stroną badania jest to, że wskaźniki włączenia do badania kontrolnego były wysokie, a 88,5% zakwalifikowanych uczestników z podstawowego badania zostało zapisanych. Dzieci, które zapisały się do badania kontrolnego, częściej niż osoby, które nie zapisały się na alergię lub uczulenia (tabela S1A w dodatkowym dodatku). To odkrycie upewnia nas, że prawdopodobnie nie przegapiliśmy nowych przypadków alergii na orzeszki ziemne.
Całkowite przestrzeganie interwencji unikania orzecha ziemnego w badaniu kontrolnym było również wysokie, przy czym 80,0% uczestników (445 z 556 uczestników) spełniało kryteria dotyczące poszczególnych protokołów. Jednak stawki różniły się między grupą unikania arachidów a grupą spożycia orzeszków ziemnych (90,4% uczestników [255 z 282 uczestników] w porównaniu z 69,3% [190 z 274]) (Tabela S3 w Dodatku uzupełniającym). Chociaż to stwierdzenie można uznać za słabość badania, analiza per-protokołów była odpowiednio zasilana. Co więcej, odkrycie to pozwoliło nam wyciągnąć wniosek, że sporadyczne spożywanie małej ilości orzeszków ziemnych podczas badania kontrolnego po długotrwałej konsumpcji lub unikaniu podczas pierwotnego badania nie spowodowało alergii na orzeszki ziemne o nowym początku. Chociaż niski wskaźnik rozwoju nowych alergii na orzeszki ziemne wśród uczestników grupy spożywania orzeszków ziemnych uspokajał, wynik ten wykluczał identyfikację biomarkerów predykcyjnych do nabycia alergii na orzeszki ziemne.
Badanie LEAP i badanie LEAP-On razem wykazały, że wczesne wprowadzenie indukowanej orzeszków ziemnych nie reaguje na orzeszki ziemne, które utrzymywały się po 12 miesiącach unikania Skuteczność i bezpieczeństwo tej strategii zapobiegawczej utrzymano u dzieci, które w ogóle unikały orzeszków ziemnych lub które spożywały orzeszki ziemne w mniejszych ilościach po 60 miesiącu życia. Dopiero okaże się, czy efekty konsumpcji orzeszków ziemnych we wczesnym okresie życia są zachowane, jeśli orzeszki ziemne konsumowane są ad libitum przez wiele lat.
[hasła pokrewne: progresywna nowy sącz, ciśnienie onkotyczne, priorix cena ]

Powiązane tematy z artykułem: ciśnienie onkotyczne priorix cena progresywna nowy sącz