Wpływ szczepień na inwazyjną chorobę pneumokokową w Afryce Południowej AD 2

W kwietniu 2011 roku zastąpiono PCV7 13-wartościowym PCV (PCV13). Bezpośrednie i pośrednie korzyści PCV7 – zmniejszenie liczby zachorowań wśród małych dzieci, które otrzymują szczepionkę7,8 oraz wśród starszych dzieci i dorosłych, odpowiednio 8-10 lat – zaobserwowano w wielu krajach o wysokim dochodzie. Większość pneumokoków opornych na antybiotyki to serotypy zawarte w PCV; tak więc po wprowadzeniu PCV obserwuje się zmniejszenie częstości inwazyjnej choroby pneumokokowej opornej na antybiotyki.11,12 Dzieci w krajach afrykańskich mają jednak wyższy odsetek chorób pneumokokowych i serotypów niż dzieci w innych krajach13; dlatego zalety PCV mogą być różne. Ponadto, pośrednie skutki mogą być osłabione wśród osób w krajach afrykańskich, które cierpią na choroby współistniejące, takie jak zakażenie HIV. 14 W badaniu kliniczno-kontrolnym w Republice Południowej Afryki szacowana skuteczność trzech lub więcej dawek PCV7 w zapobieganiu inwazyjnej chorobie pneumokokowej według serotypów PCV7 było 90% (95% CI, 14 do 99) wśród dzieci niezakażonych HIV, ale tylko 57% (95% CI, -371 do 96) wśród dzieci zakażonych HIV.15 W 2008 r. dzieci zakażone HIV młodsze niż U osób w wieku roku odnotowano wyższy odsetek inwazyjnych hospitalizacji związanych z zakażeniem pneumokokami niż u dzieci niezakażonych HIV, w przybliżeniu 20.16,17 W Republice Południowej Afryki, grupa o drugim co do wielkości zagrożeniu inwazyjną chorobą pneumokokową, po małych dzieciach, to osoby w wieku od 25 do 44 lat, które zakażone są HIV.17-19
Korzyści z PCV dla całkowitej populacji kraju w Afryce i populacji o wysokiej częstości występowania zakażeń HIV nie zostały jeszcze zgłoszone. Przed 2009 r. W jednym miejscu wartowniczym w Afryce Południowej wskaźnik inwazyjnej choroby pneumokokowej zmniejszył się o 41% wśród dzieci zakażonych wirusem HIV w wieku poniżej 2 lat; spadek ten przypisano leczeniu zakażenia HIV. 16 Nieznana jest dodatkowa korzyść z PCV w zapobieganiu chorobie pneumokokowej poza korzyściami, jakie dają programy HIV. Grupa ds. Nadzoru nad chorobą jelit, układu oddechowego i opon mózgowych w Afryce Południowej (GERMS-SA) przeprowadziła badanie inwigilacyjne w celu oszacowania wpływu wprowadzenia PCV na osoby zakażone HIV i niezakażone wirusem HIV w Republice Południowej Afryki.
Metody
Populacja objęta nadzorem
Wykorzystaliśmy dane obserwacyjne do zbadania tendencji w zakresie częstości inwazyjnej choroby pneumokokowej we wszystkich grupach wiekowych przed i po wprowadzeniu PCV, z rozwarstwieniem według statusu HIV. W 2012 r. Populacja Afryki Południowej wynosiła w przybliżeniu 52 miliony; 4% (około 2 miliony osób) było młodszych niż 2 lata, a 31% (około 16 milionów) było w wieku od 25 do 44 lat.20 Występowanie wirusa HIV wśród kobiet w ciąży było stabilne, na poziomie 30%, od 2004 do 2012 roku.21, 22 Współczynniki zakażeń wirusem HIV wśród dzieci w wieku poniżej 2 miesięcy, które urodziły się w przypadku kobiet zakażonych wirusem HIV, spadły z 9,6% w 2008 r. Do 2,8% w 2011 r., W wyniku lepszego zapobiegania transmisji z matki na dziecko.21 Od czasu wdrożenia kompleksowych programów leczenia HIV-AIDS w 2003 r., dostęp do leczenia przeciwretrowirusowego (ART) stale się poprawiał23. Szacunki odsetka dzieci, które otrzymały trzecią dawkę PCV przed ukończeniem 12 miesięcy, wynoszą 10% w 2009 r., 64% w 2010 r. 72% w 2011 r. i 81% w 2012 r.24
Nadzór nad inwazyjną chorobą pneumokokową
Nadzór laboratoryjny nad inwazyjną chorobą pneumokokową w Afryce Południowej rozpoczął się w 1999 r.25. Od 2003 r. Wzmocniony nadzór w 24 szpitalach wartowniczych we wszystkich dziewięciu prowincjach wiązał się ze zbieraniem dodatkowych informacji, w tym daty przyjęcia, statusu serologicznego wirusa HIV, diagnozy rozładowania i wyniku ( patrz Dodatek dodatkowy, dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu)
[przypisy: przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe nfz katowice, timplus skierniewice, bravo tworków ]

Powiązane tematy z artykułem: bravo tworków przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe nfz katowice timplus skierniewice