Jezeli cecha patologiczna przejawia sie z pewna staloscia i prawidlowoscia z pokolenia na pokolenie

Jeżeli cecha patologiczna przejawia się z pewną stałością i prawidłowością z pokolenia na pokolenie, to cecha dominująca daje się uchwycić i takie dziedziczenie nazywa się prostym. Dziedziczenie chorób według dominanty jest jednak bardzo rzadkie, gdyż łączenie się ludzi chorych, cierpiących na tę samą chorobę zdarza się raczej wyjątkowo. Bardzo bowiem rzadko można spotkać małżeństwa chore równocześnie na takie choroby lub wady rozwojowe, jak np. wrodzony brak jednego lub dwu członków palców (brachyddctylia), niektóre choroby skóry, oczu, układu nerwowego lub chorobę hemolityczną i inne. h. Dziedziczenie typu ustępującego Częściej według genetyki tradycyjnej spotyka się choroby związane z dziedziczeniem objawów patologicznych według typu cechy chorobowej ustępującej. Mogą powstać tutaj inne kombinacje, a mianowicie: l) jeżeli jedno z rodziców jest chorym homozygotą z cechą patologiczną recesywną, drugi zaś z rodziców homozygotą zdrowym, to może powstać pokolenie zdrowe i będzie ono heterozygotyczne z utajoną, czyli recesywną cechą patologiczną ; 2) jeżeli oboje rodziców będą heterozygotami, mającymi w utajonym czyli w recesywnym stanie zbieżne cechy patologiczne, lecz zewnętrznie są zdrowi, potomstwa może być wyraźnie chora ; 3) jeżeli oboje rodziców są zewnętrznie zdrowi, lecz j eden z nich posiada cechę patologiczną jako osobnik heterozygotyczny, to potomstwo może być: zewnętrznie zdrowe, chociaż połową dzieci może mieć cechę patologiczną w stanie utajonym, czyli recesywnym. [więcej w: julia tryzno instagram, olmet tarnowskie góry, devikap ulotka ]

Powiązane tematy z artykułem: devikap ulotka julia tryzno instagram olmet tarnowskie góry