Czynnikiem odgrywajacym duza role w przesunieciu równowagi fosforowo-wapniowej jest kwasica

Zachwianie równowagi fosforowo-wapniowej sprzyja powstawaniu napadów mocznicowych. Czynnikiem odgrywającym dużą rolę w przesunięciu równowagi fosforowo-wapniowej jest kwasica. Stosunek zawartości chloru w krwinkach do chloru w osoczu krwi również ulega zakłóceniu. Według badań Roguskiego, współczynnik chlorowy, to jest stosunek chloru krwinek do chloru osocza, wynosi 0,5. W chorobach nerek ulega on zmianie, co świadczy o wędrówce chloru z osocza do krwinek i odwrotnie. Do rozmieszczania chloru przyozynia się również prężność kwasu węglowego. Jeżeli prężność kwasu węglowego we krwi zwiększa się, to chlor z osocza przechodzi do krwinek, jeżeli zaś zmniejszy się, to chlor wędruje z krwinek do osocza, stąd zaś do moczu. Zjawisko przechodzenia chloru z osocza do krwinek i odwrotnie jest jednak bardzo złożone, gdyż nie można pominąć roli dwuwęglanu sodu, który wpływa na przepuszczalnoć krwinek czerwonych. Zaburzenia w przemianie mineralnej są dodatkowym czynnikiem sprzyjającym powstawani kwasicy. [przypisy: otofitness, corimp, gastrotuss opinie ]

Powiązane tematy z artykułem: corimp gastrotuss opinie otofitness