cisnienie onkotyczne krwi

Spadek jednak albumin we krwi nie odpowiada ilości albumin wydalanych z moczem, czyli spadek ten nie może być spowodowany ich wydalaniem. Wchodzą tu w grę inne nieznane czynniki, zwłaszcza zaś zaburzenia w: tworzeniu się białek krwi. Kodejszko stwierdził, że ogólna zawartość białka w osoczu krwi zmniej sza się do 3,9 -g %, przy czym globuliny stanowią 89 % tej ogólnej za wartości białka na niekorzyść albumin. Takie przesunięcia w białkach zmniejszają ciśnienie onkotyczne krwi z następowym zwiększeniem się w niej wody wolnej, która łatwo przechodzi do tkanek. Prócz zmian w zawartości białek we krwi występuje zatrzymanie w me wytworów azotowych powstaj ących z przemiany materii, zawartość, więc ciał azotowych zwiększa się i powstaje azocica. Stwierdza się ją przede wszystkim w przewlekłych stanach zapalnych kłębków nerkowych oraz w daleko posuniętym stwardnieniu naczyń nerkowych. Zmniejszenie wydzielania ciał azotowych przez schorzałe nerki powstaje wskutek upośledzenia zdolności nerek do, zagęszczenia moczu. Isosthenuria i hposthenuria powstaje przez zatrzymywanie we krwi mocznika, występuje to jednak tylko w tych daleko posuniętych przypadkach schorzeń nerek, w których upośledzeniu zdolności zagęszczenia moczu nie towarzyszy wielomocz o charakterze kompensacyjnym. [podobne: bravo tworków, elocom opinie, gastrotuss opinie ]

Powiązane tematy z artykułem: bravo tworków elocom opinie gastrotuss opinie