W czystych postaciach nerczycy bez wyraznego uszkodzenia klebków nerkowych

W czystych postaciach nerczycy bez wyraźnego uszkodzenia kłębków nerkowych, nerka zachowuje zdolność do stężania i wydalania ciał azotowych. W związku z zatrzymywaniem wody w tkankach mocz wydziela się w ilościach małych. Zdolność nerek do zagęszczania moczu utrzymuje się i ciężar jego gatunkowy dochodzi do 1030-1035, wytwory. Izotowej przemiany materii są, więc wydalane w dostatecznej ilości, natomiast w ustroju zatrzymuje się woda i chlorki. Wydalanie wytworów azotowych z małą ilością wody chroni ustrój od powstawania mocznicy. Dopiero ciężkie i daleko posunięte zmiany w kanalikach nerkowych upośledzają zdolność nerki do zagęszczania moczu. Ustrój traci wtedy zdolność przystosowania się, gdyż jeżeli nerka nie może wydalić wytworów przemiany materii w postaci bardziej stężonej, to jedynym sposobem prowadzącym do ich wydalania jest rozcieńczenie tych wytworów przez większe przechodzenie wody do moczu. Jeżeli jednak woda zatrzymuje się w tkankach, to wytwory przemiany materii zatrzymują się i nagromadzają w ustroju, wywołując jego zatrucie. W nerczycach zawsze stwierdza się w moczu mniejsze, większe lub nawet duże ilości białka, dochodzące nawet do 5 %. [hasła pokrewne: bravo tworków, otofitness, gastrotuss opinie ]

Powiązane tematy z artykułem: bravo tworków gastrotuss opinie otofitness