Stenty wydzielające leki lub gołe metale w ostrym zawale mięśnia sercowego ad 5

Charakterystyka pacjentów przed dopasowaniem dopasowania predykcji. Tabela 2. Tabela 2. Charakterystyka procedur przed dopasowaniem dopasowywania wyników. Przed dopasowaniem skłonności-score, pacjenci leczeni stentami uwalniającymi lek i stenty z gołym metalem różniły się znacząco pod względem klinicznym i proceduralnym (Tabela i Tabela 2). Pacjenci z cukrzycą, hiperlipidemią, nadciśnieniem lub zawałem mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST częściej byli leczeni stentami uwalniającymi leki niż stentami z gołego metalu. Również liczba leczonych naczyń i zmian była wyższa u pacjentów leczonych stentami uwalniającymi leki niż u leczonych stentami z gołego metalu. Natomiast pacjenci z wstrząsem kardiogennym lub zawałem mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST, chorzy poddawani procedurom ratunkowym oraz ci z podwyższonym ryzykiem choroby byli bardziej podatni na leczenie stentami gołymi metalami. Niedostosowane wskaźniki zgonu, zawału mięśnia sercowego i powtórnej rewaskularyzacji po 2 latach były istotnie niższe u pacjentów otrzymujących stenty uwalniające lek niż u osób otrzymujących stenty z gołego metalu (Tabela w dodatkowym dodatku). Pacjenci leczeni z powodu zawału mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST mieli niższe wskaźniki śmiertelności i zawału mięśnia sercowego po 2 latach niż ci, którzy byli leczeni z powodu zawału mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST, ale nie było różnicy między tymi dwiema grupami pod względem częstości powtórnej rewaskularyzacji.
Modele skłonności-score zawierały do 63 zmiennych, w zależności od podgrupy. Dopasowanie pacjentów z ostrym zawałem serca dało 2570 pacjentom leczonym stentami uwalniającymi leki, którym towarzyszyło 2570 pacjentów leczonych stentami gołymi metalami. Obszar pod krzywą charakterystyki operacyjnej odbiornika (AUC) dla tego modelu wynosił 0,68. Standaryzowane różnice były mniejsze niż 10% dla wszystkich dopasowanych zmiennych (tabele od 2 do 7 w Dodatku uzupełniającym), wynik, który wspiera założenie równowagi pomiędzy grupami terapeutycznymi18 w obserwowanych czynników zakłócających. Oddzielne dopasowania skłonności-score przeprowadzono dla pacjentów, którzy przebyli zawał mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST (1298 dopasowanych par, AUC, 0,67) i dla pacjentów, którzy mieli zawał mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST (1228 dopasowanych par, AUC, 0,66).
Tabela 3. Tabela 3. Dwuletnie skorygowane wyniki kliniczne. Ryc. 1. Ryc. 1. Wyniki kliniczne po stentowaniu zawału mięśnia sercowego. Wykresy pokazują łączną 2-letnią zapadalność na zgon (panel A), zawał mięśnia sercowego (panel B) i ponowną rewaskularyzację naczyń docelowych (panel C) w dopasowanej próbce pacjentów przyjmujących stenty nagie lub stenty uwalniające lek. Słupki błędów mają 95% przedziały ufności. Wartości P obliczono sparowanym t testem.
Ryc. 2. Wyniki kliniczne po stentowaniu zawału mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST. Wykresy pokazują łączną 2-letnią zapadalność na zgon (panel A), zawał mięśnia sercowego (panel B) i ponowną rewaskularyzację naczyń docelowych (panel C) w dopasowanej próbce pacjentów przyjmujących stenty nagie lub stenty uwalniające lek. Słupki błędów mają 95% przedziały ufności. Wartości P obliczono sparowanym t testem.
Rysunek 3
[podobne: bisacodyl czopki, elocom opinie, betatronic ]

Powiązane tematy z artykułem: betatronic bisacodyl czopki elocom opinie