Randomizowany proces wprowadzania alergenów do niemowląt karmionych piersią czesc 4

W sumie 94,0% rodzin uczestników ukończyło 3-letni kwestionariusz. Alergia pokarmowa
Alergię pokarmową rozwinęło 74 uczestników. W 70 z tych uczestników (39 w grupie standardowego wstępu i 31 w grupie wczesnego wprowadzenia) diagnozy zostały wykonane na podstawie podwójnie ślepej próby kontrolowanej placebo w zakresie żywności (kategorie pierwszorzędowego wyniku 1A i 1B), oraz u 4 (3 w grupie ze wstępem standardowym i w grupie z wczesnym wprowadzeniem) rozpoznano reakcje alergiczne, w wyniku których w badaniu skórno-nakłucia uzyskano bąbel o wielkości 5 mm lub więcej. kategoria wyników 3). Rozpoznanie jakiejkolwiek alergii pokarmowej było istotnie związane z obecnością egzemy przy przyjęciu, poza rasą i rodzeństwem. W analizie dominacji post hoc, te trzy czynniki stanowiły 92,6% zmienności w statystyce dopasowania całego modelu logistycznego (tabela S5 w dodatkowym dodatku).
Konsumpcja żywności i alergia w analizach zamiaru leczenia
Ryc. 1. Pierwotny wynik alergii na jedną lub więcej pokarmów i wtórne wyniki alergii na orzechy ziemne i na jaja. Częstość występowania alergii pokarmowej z udziałem IgE jest pokazana w odniesieniu do jednej lub więcej z sześciu produktów do wczesnej interwencji ( orzech ziemny, gotowane jajko, mleko krowie, sezam, sielawa i pszenica, panel A), orzech ziemny (panel B) i jajo (panel C). Wyniki dotyczące alergii pokarmowej, w której pośredniczy IgE, do innych pokarmów wczesnego wprowadzenia przedstawiono na rysunku S5 w dodatkowym dodatku. Pierwsza kolumna przedstawia analizę zamiaru leczenia, drugą kolumnę analizy według protokołu, a trzecią kolumnę – dostosowaną analizę według protokołu. Analiza zamiaru leczenia obejmowała wszystkich uczestników, którzy mieli dane, które można ocenić; populacja obejmująca cały protokół obejmowała wszystkich uczestników, którzy przestrzegali odpowiednio przypisanego schematu. Skorygowana analiza na podstawie protokołu była konserwatywną analizą na podstawie protokołu, która skorygowała częstość występowania alergii pokarmowej w grupie wprowadzającej standard poprzez odjęcie liczby uczestników grupy wczesnego wprowadzenia, którzy uzyskali pozytywny wynik w momencie zakwalifikowania do badania i którzy ukończył badanie z potwierdzoną alergią pokarmową zarówno z licznika (liczba uczestników z alergią w grupie wprowadzającej standard), jak iz mianownika (liczba uczestników w standardowej grupie wstępnej, którzy przestrzegali protokołu). Wartości P opierają się odpowiednio na analizach chi-kwadrat lub dokładnym teście Fishera. Względne ryzyko z 95% przedziałem ufności przedstawiono w tabeli S6 (analiza zamiar-potraktowanie) i tabeli S10A (analiza na protokole) w dodatkowym dodatku.
W przypadku pierwotnego wyniku 595 z 651 zapisanych uczestników (91,4%) w grupie ze wstępem standardowym i 567 z 652 (87,0%) w grupie z wczesnym wprowadzeniem do badania włączono do analizy zamiaru leczenia (ryc. S1 w Dodatek dodatkowy). Szybkość pierwotnego wyniku była nieistotnie niższa we wczesnej fazie wstępnej niż w grupie standardowego wstępu (odpowiednio 5,6% [32 z 567 uczestników] i 7,1% [42 z 595], co stanowiło względne ryzyko 0,80 (Przedział ufności 95% [CI], 0,51 do 1,25; P = 0,32), przy czym oszacowanie punktowe stanowi o 20% mniejszą chorobowość we wczesnej fazie wstępnej (rys. i tabela S6 w dodatkowym dodatku)
[podobne: nerczyca lipidowa warszawa, nerczyca lipidowa, betatronic ]

Powiązane tematy z artykułem: betatronic gelacet saszetki nerczyca lipidowa