Randomizowany proces wprowadzania alergenów do niemowląt karmionych piersią cd

Dodatkowe szczegóły znajdują się w sekcji Metody oraz w tabelach S1, S2 i S3 oraz na rysunkach. S2, S3 i S4 w dodatkowym dodatku. Wyniki
Pierwszorzędnym rezultatem była sprawdzona alergia pokarmowa na jedną lub więcej z sześciu wczesnych introdukcji żywności pomiędzy rokiem a 3 rokiem życia. W dwóch wyjątkowych okolicznościach reakcje na pokarmy, które miały miejsce przed pierwszym rokiem życia, również zostały uwzględnione w pierwotnym wyniku. Kategorie dowodów na alergię pokarmową przedstawiono w sekcji Metody w dodatkowym dodatku. Drugorzędnymi rezultatami były alergie na poszczególne pokarmy i pozytywne wyniki testów skórnych dla poszczególnych produktów spożywczych.
Analiza statystyczna
Analiza statystyczna została przeprowadzona zgodnie z wcześniej zaplanowanym planem analizy. Analizy post hoc obejmowały analizę dominacji czynników przyczyniających się do uzyskania pozytywnego wyniku w odniesieniu do pierwotnego wyniku i nieprzestrzegania protokołu w dwóch grupach badawczych. Analiza dominacji dostrzega względne znaczenie zmiennych niezależnych w modelu estymacji na podstawie udziału każdej zmiennej w statystyce dopasowania całego modelu (wszystkie analizy post hoc są wymienione w sekcji Metody w dodatkowym dodatku).
Analiza zamiaru leczenia pierwotnego obejmowała wszystkich uczestników, którzy mieli dane, które można ocenić. Analizę porównującą odsetek uczestników z dwóch grup, u których wystąpiła alergia pokarmowa na jedno lub więcej pokarmów wczesnego wprowadzenia, przeprowadzono za pomocą testu chi-kwadrat. W przypadku analiz wtórnych dokonano porównań z odpowiednio testem chi-kwadrat lub dokładnym testem Fishera. Badanie miało 80% mocy na poziomie istotności 5%, aby wykryć zmniejszenie o połowę częstości występowania alergii pokarmowej, z 8% w grupie standardowego wprowadzenia do 4% we wczesnej fazie wstępnej.8
Populacja z protokołem obejmowała wszystkich uczestników, którzy przestrzegali odpowiednio przypisanego schematu, który został zdefiniowany następująco. W każdej grupie karmienie piersią trwało co najmniej 5 miesięcy. W grupie standardowego wstępu nie było spożycia orzeszków ziemnych, jaj, sezamu, ryb lub pszenicy przed upływem 5 miesiąca życia i konsumpcji mniejszej niż 300 ml mleka modyfikowanego dziennie pomiędzy 3 a 6 miesiącem życia. We wczesnej grupie wprowadzającej spożycie było spożycie co najmniej pięciu produktów do wczesnego wprowadzenia, przez co najmniej 5 tygodni między 3 a 6 miesiącem życia, co najmniej 75% zalecanej dawki (tj. 3 g na tydzień alergennego białka). Populacja na podstawie protokołu dla alergii pokarmowej stosowała to samo kryterium konsumpcji – konsumpcja przez co najmniej 5 tygodni między 3 a 6 miesiącem życia co najmniej 75% zalecanej dawki tego pokarmu (tj. 3 g na tydzień uczulenia białko). Zestaw danych zostanie udostępniony publicznie do sierpnia 2017 r.
Wyniki
Populacja uczestników
Mediana wieku uczestników przy rejestracji wynosiła 3,4 miesiąca. Te dwie grupy były zrównoważone, z wyjątkiem znacznie wyższego wskaźnika urodzeń przez cesarskie cięcie we wczesnej grupie wstępnej niż w grupie standardowego wstępu (tabela S4 w dodatkowym dodatku). Łącznie 91,3% uczestników wzięło udział w ostatniej wizycie w klinice, z której 90% uczestniczyło w oknie wizyty (do 4 roku życia)
[przypisy: elocom opinie, priorix cena, aksotronik ]

Powiązane tematy z artykułem: aksotronik elocom opinie priorix cena