Infekcja Helicobacter pylori i chłoniak żołądkowy

Pierwotny chłoniak nieziarniczy w żołądku jest rzadkim nowotworem, stanowiąc zaledwie 10 procent chłoniaków i 3 procent nowotworów żołądka1. Według danych z amerykańskiego rejestru nowotworów z 1985 r. Tylko 7,1 przypadków chłoniaka nieziarniczego żołądka przypada na milion osób rocznie2. Chłoniak nieziarniczy żołądka pozostaje jednak najczęstszą pozawęzłową postacią tego chłoniaka, stanowiąc 20% pierwotnej choroby pozawęzłowej3. Większość guzów to rozlane, wielkokomórkowe chłoniaki, gdy są klasyfikowane zgodnie z kryteriami cytomorfologicznymi preparatu roboczego4. Continue reading „Infekcja Helicobacter pylori i chłoniak żołądkowy”

Intensywność dawki i dawki chemioterapii adiuwantowej w stadium II, raka piersi dodatniego pod względem węzłów chłonnych (Node-Positive Breast Carcinoma)

Randomizowane badania kliniczne wykazały, że chemioterapia adjuwantowa zwiększa przeżycie pacjentów z rakiem piersi1-3. W wyniku tych badań duża liczba kobiet z rakiem piersi otrzymuje obecnie chemioterapię adjuwantową. Jednak nie jest jasne, czy dawka i intensywność (dawka na jednostkę czasu) leczenia mają wpływ na wynik. Te zmienne są ważne, ponieważ eskalacja dawki i intensywność chemioterapii zwiększa jej toksyczność i koszty. Środki chemioterapeutyczne mogą mieć ostre krzywe dawka-odpowiedź w badaniach guzów zwierzęcych i modeli nowotworów in vitro u ludzi, ale nie ma wyraźnych dowodów na to, że zmiany w dawce chemioterapii adiuwantowej poprawiają przeżywalność u kobiet z rakiem piersi4. Continue reading „Intensywność dawki i dawki chemioterapii adiuwantowej w stadium II, raka piersi dodatniego pod względem węzłów chłonnych (Node-Positive Breast Carcinoma)”

Istnieje wiele nurtów oddziaływań psychoterapeutycznych

width=300Psychologia jest nauką empiryczną, która oprócz wielu analiz statystycznych w głównej mierze opiera się na subiektywnych odczuciach. Fakt ten powoduje, że z punktu widzenia tej dziedziny wiedzy, akceptowalnych jest kilka nurtów oddziaływań psychoterapeutycznych. Psychoterapia warszawa to jedna z najbardziej rozbudowanych ofert pomocy w naszym kraju. Tylko na terenie tego jednego miasta, znajdują się specjaliści rozpoznawani na całym świecie. Wybierając zatem psychologa, który ma nam pomóc uporać się z problemem utrudniającym prawidłowe funkcjonowanie, warto sprawdzić nurt, w którym się wykształcił. Continue reading „Istnieje wiele nurtów oddziaływań psychoterapeutycznych”

Aby psychoterapia była skuteczna, pacjent musi czuć się bezpiecznie.

width=300

Nie od dziś wiadomo, że ludzki umysł ma moc sprawowania kontroli nad naszym organizmem. To on jest niezbędnym elementem wszelkich reakcji fizjologicznych, bowiem odpowiada za interpretację docierających do ciała bodźców zewnętrznych. Psychoterapia warszawa pomaga osobom, które w wyniku traumatycznych przeżyć bądź braków wychowawczych, w obronie własnej struktury „Ja”, wykształciły w sobie naturalne mechanizmy obronne. Większość spotkań terapeutycznych odbywa się w niewielkich pokojach, których aranżacja pomaga pacjentowi poczuć się bezpiecznie i spokojnie. Atmosfera ta, ma również w sposób pozytywny wpłynąć na otwartość pacjenta. Continue reading „Aby psychoterapia była skuteczna, pacjent musi czuć się bezpiecznie.”