Dziedzicznoscia, jako nauka, zajmuje sie szczególowo biologia

Dziedzicznością, jako nauką, zajmuje się szczegółowo biologia. W związku z tym podaję dla przypomnienia tylko pewne dane z genetyki zarówno klasycznej jak i nowoczesnej, która ujmując inaczej niż dotychczas zagadnienie dziedziczności, otwiera możliwości zmian w organizmach w kierunku pożądanym dla człowieka i co więcej perspektywę przekazywania potomstwu zmian nabytych. Podział redukcyjny chromosomów Podział redukcyjny jest urządzeniem koniecznym, bo jeżeli komórka somatyczna . człowieka posiada 48 chromosomów, to gdyby tyle chromosomów zawierało jajo i plemnik, to liczba ich u potomka byłaby podwójna, czyli wynosiłaby 96 chromosomów. W każdym więc pokoleniu liczba chromosomów podwajałaby się. Dlatego też istnieje specjalny mechanizm, który ternu przeciwdziała przez zredukowanie liczby chromosomów w komórkach płciowych do 24. Mechanizm ten nazywa się podziałem redukcyjnym lub mej o tycznym. Podział redukcyjny występuje w świecie zwierzęcym przy tworzeniu się komórek płciowych, czyli gamet i to zarówno męskich jak i żeńskich. Dojrzałe więc komórki płciowe, tj. gamety, posiadają liczbę chromosomów zredukowaną, zygota zaś, czyli komórka powstała z połączenia się gamety żeńskiej i męskiej zawiera podwójną liczbę chromosomów. [hasła pokrewne: promocja zdrowia w pracy, badania psychologiczne, Psycholog ]

Indywidualne cechy i wlasciwosci osobników

Indywidualne cechy i właściwości osobników zależą w dużym stopniu od zewnętrznych warunków życiowych. Zmiany w pożywieniu, klimacie i sposobie ich życia wpływają nie tylko na pewne cechy i właściwości, lecz również na stopień zmienności ustroju. Stwierdzono np. , że z jednego gatunku europejskiego ślimaka Helix nemeralis po kilku latach po przewiezieniu go do Ameryki powstało 67 nowych odmian nieznanych w Europie, zarówno pod względem barwy jak i rysunku skorupki. Wiadomo także, że wiele ssaków, sprowadzonych z ciepłych krajów, pokrywa się w klimacie północnym futerkiem zimowym. Córki rodów ,pochodzenia europejskiego przybyłych do Indii tak samo wcześnie jak tubylcy. Kalorycznie niewystarczające pożywienie gąsienic prowadzi do albinizmu, obfite natomiast do melanizmu, czyli odkładania się barwnika w większej ilości. Jak wynika z tych kilku przykładów wielki wpływ na różnorodność cech ustroju ma otaczający świat czynników zewnętrznych. Stwierdzono, że jednorodność i stałość zewnętrznych warunków życia obniżają stopień zmienności, natomiast silne zmiany i wahania podwyższają stopień zmienności cech. [patrz też: psycholog lublin, diagnoza autyzmu, psychoterapia wrocław ]