W stwardnieniu nerek rozrózniamy dwa typy zmian

W stwardnieniu nerek rozróżniamy dwa typy zmian. Pierwszy typ cechuje stwardnienie większych naczyń tętniczych nerki. Zmiana ta występuje zwykle po 50 roku życia lub później i nie towarzyszy j ej w początkowych okresach przerost serca. Ten rodzaj zmian w większych naczyniach nerek kojarzy się przeważnie z ogólnym stwardnieniem naczyń. Nerki z powodu tych zmian nie otrzymują dostatecznej ilości krwi, odżywianie ich jest upośledzone i miąższ nerki zanika, zwłaszcza w miejscach niedokrwionych. Na przekroju nerka wykazuje zbliznowacenie. Takie zmiany w nerkach są w zasadzie łagodne i mocznica zdarza się bardzo rzadko. Drugi typ zmian w stwardnieniu nerek cechuje stwardnienie i najdrobniejszych tętnic nerkowych. Jest to tak zwana pierwotna, czyli złośliwa marskość nerek. Ten rodzaj zmian występuje w wieku starszym, częściej u mężczyzn i przebiega, jako sprawa złośliwa. [podobne: psychoterapia warszawa, psychoterapeuta warszawa, promocja zdrowia w pracy ]

Z chwila ustapienia skurczów naczyn czynnosc nerki wraca do poziomu dostatecznego

Nie ma jednak równoległości pomiędzy stopniem rozrostu tkanki łącznej a wydolnością nerek, gdyż nieraz po okresie upośledzenia czynności nerek może nastąpić zupełna ich wydolność. Zjawisko to można tłumaczyć tym, że rozrost tkanki łącznej nie jest przyczyną upośledzenia czynności nerek lecz skutkiem zmian w krążeniu śródnerkowym, naczynia bowiem nerkowe wykazujące zmiany stwardnieniowe ulegają łatwo skurczom z bodźców powstających w nerkach, przez co upośledza – się w nich krążenie krwi i powstaje niewydolność nerki. Z chwilą ustąpienia skurczów naczyń czynność nerki wraca do poziomu dostatecznego. Tak przedstawia się sprawa w początkowych okresach stwardnienia nerki, w dalszych natomiast okresach zarówno zmiany naczyniowe o charakterze czynnościowym, jak i zmiany o charakterze anatomicznym utrudniają krążenie śródnerkowe i rozwija się trwała niewydolność nerek. W tym okresie zmiany w nerkach dotyczą kłębków i wtórnie kanalików. Występuje, więc obraz złożony, składający się ze stwardnienia tętnic nerkowych i stanu zapalnego kłębków od ledwie zaznaczonego do podostrego. [więcej w: psycholog poznań, psychoterapeuta warszawa, promocja zdrowia w pracy ]