Liczba krwinek czerwonych i zawartosc bialka we krwi spada

Liczba krwinek czerwonych i zawartość białka we krwi spada. Zmniejszenie się liczby krwinek czerwonych i białek krwi jak również hidremia mogą jednak wystąpić przy normalnej lub obniżonej ilości krwi krążącej, ilość bowiem krwi krążącej w chorobach nerek jest związana również ze stanem tkanek ustroju. Im większa wodochłonność tkanek i im większe zatrzymanie wody w tkankach, tym większy spadek masy krwi krążącej. W braku obrzęków może wystąpić hidremia i w związku z tym zwiększenie się masy krwi krążącej. Skład osocza krwi również ulega zmianom i zmiany te dotyczą przede wszystkim białka. Zwykle występuje zmniejszenie się albumin. Największy spadek zawartości albumin widzimy w nerczycach w okresie dużego białkomoczu. Strata albumin we krwi zostaje uzupełniana przez albuminy przechodzące do krwi z tkanek. W związku z tym niektórzy uważają, że chudnięcie występujące w nerczycach jest wyrazem zaniku tkanek z powodu uwalniania z nich albumin. [patrz też: iladian ulotka, bravo tworków, nerczyca lipidowa ]

Powiązane tematy z artykułem: bravo tworków iladian ulotka nerczyca lipidowa