Infekcja Helicobacter pylori i chłoniak żołądkowy ad

Członkowie kohorty, u których rozwinął się chłoniak nieziarniczy pochodzenia żołądkowego do 1990 r., Zostali zidentyfikowani przez powiązanie z norweskim rejestrem nowotworów. Dziewiętnastu pacjentów z chłoniakiem nieziarniczym pochodzenia żołądka zostało zidentyfikowanych w kohorcie Kaiser-Orentreich i 13 w kohorcie Janusa. Dokumentacja medyczna tych pacjentów została przejrzana, a patologiczne próbki zostały ponownie przeanalizowane przez patologów z Uniwersytetu Stanforda w celu potwierdzenia histologicznego typu guza. Zmiany zostały sklasyfikowane zgodnie z kryteriami cytomorfologicznymi preparatu roboczego4. Chłoniaki MALT o niskim stopniu złośliwości zdefiniowano zgodnie z kryteriami Izaakona17. W przypadkach, w których występowały różnice w interpretacji histologicznej pomiędzy patologami pierwotnymi i recenzującymi, przeprowadzono badania immunohistochemiczne18,19.
Pacjentów, u których stwierdzono chłoniak nieziarniczy pochodzenia żołądkowego, dobrano zgodnie z kohortą, datą urodzenia (w kohorcie Kaisera-Orentreicha kontrole uzyskano z tej samej pięcioletniej kohorty urodzeniowej, u kohorty Janusa kontrole dopasowano do daty poród plus minus sześć miesięcy), płeć, datę i miejsce pobrania surowicy do czterech losowo wybranych osobników kontrolnych, u których rak nie rozwinął się od roku, zdiagnozowano chłoniaka nieziarniczego pochodzenia żołądkowego w przypadku pacjenta. Pacjenci z kohorty Kaiser-Orentreich byli również dobrani według grup rasowych lub etnicznych. Nie ma odpowiednich danych na temat przeważnie białej kohorty Janusa.
Aby zidentyfikować grupę pacjentów z nieżołądkowym chłoniakiem nieziarniczym do celów porównawczych, próbki surowicy uzyskano z poprzedniego zagnieżdżonego badania kliniczno-kontrolnego tego chłoniaka w kohorcie Kaiser-Orentreich20. W tym wcześniejszym badaniu 44 pacjentów z chłoniakiem nieziarniczym zostało dopasowanych do 2 kontroli, jak opisano powyżej. Dwóch z tych pacjentów miało chłoniaka żołądka, a także zostały one zidentyfikowane w naszej komputerowej analizie kohorty Kaiser-Orentreich. Wszystkie 12 kontroli dla tych 2 pacjentów (4 z każdej z ostatnich analiz sprzężeń i 2 z każdej z poprzedniej analizy) włączono do analizy. Podczas przeglądu danych histopatologicznych zidentyfikowano dodatkowego pacjenta z chłoniakiem żołądka, którego nie zidentyfikowano za pomocą komputerowej analizy kohorty Kaiser-Orentreich. Ten pacjent i dwie dopasowane kontrolne zostały również włączone do dopasowanej analizy chłoniaka nieziarniczego pochodzenia żołądkowego.
Spośród 41 pozostałych pacjentów, którzy zostali zidentyfikowani we wcześniejszym badaniu chłoniaka nieziarniczego, 6 nie miało dostępnych próbek patologicznych do przeglądu, a w 3 innych nie udało się potwierdzić rozpoznania chłoniaka. Tych dziewięciu pacjentów zostało wykluczonych. Dodatkowy pacjent miał szeroko rozprzestrzenioną chorobę obejmującą żołądek. Ponieważ pierwotne miejsce raka nie mogło zostać potwierdzone, również ten pacjent został wykluczony. Jeden pacjent miał tylko jedną kontrolę, ponieważ nie pozostały próbki surowicy dla drugiej kontroli. W związku z tym oceniano łącznie 31 pacjentów z nieżołądkowym chłoniakiem nieziarniczym i 61 dopasowanych kontroli. Histologiczne analizy chłoniaka zostały wcześniej potwierdzone przez patologów z Harvard University, Stanford University lub obu. Siedemnaście było pierwotnymi guzami węzłów chłonnych
[patrz też: corimp, priorix cena, ciśnienie onkotyczne ]

Powiązane tematy z artykułem: ciśnienie onkotyczne corimp priorix cena