Drugie prawo Mendla

Drugie prawo Mendla twierdzi że w drugim pokoleniu mieszańców zachodzi rozszczepienie się cech Mianowicie 25 % potomstwa będzie miało cechy- 25% barwę czarną, 25 % cech matki – barwę. białą) , 50% cechę wspólną- (np. stalową). Na tej podstawie Mendez wyłonił koncepcję czystości gamet, to znaczy, że połowa komórek płciowych mieszańca zawiera cechy ojcowskie, połowa zaś cechy matczyne, nie ma zaś komórek płciowych, które by zawierały zarówno cechy ojca jak i matki. Trzecie prawo Mendla Każda para zawiązków cech kombinuje się niezależnie od innych par zawiązków cech. Według-tego więc prawa jedne cechy dziedziczą się niezależnie od innych. – Cechami dziedziczącymi się u ludzi grupy krwi.
Dziedziczenie stanów patologicznych u ludzi chorób, związanych z ich dziedziczeniem jest ,bardzo trudne z powodu długiego okresu rozwoju człowieka, ograniczonego rozmnażania się, oraz z powodu braku ścisłych danych o warunkach zewnętrznych, w których znajdowały się osoby umieszczone na tablicach genealogicznych. Poza tym nie rozporządzamy ścisłymi danymi o zdrowiu i chorobach osób umieszczonych na tych tablicach i nie możemy oczywiście przeprowadzać doświadczeń na ludziach. Z tego powodu zasady i wnioski genetyki tradycyjnej w stosunku do człowieka należało zawsze traktować z dużymi zastrzeżeniami. Z pewnym tylko prawdopodobieństwem genetyka tradycyjna wyodrębnia na podstawie praw Mendla teorii chromosomowej kilka typów dziedziczenia chorób u człowieka. [przypisy: otofitness, priorix cena, nerczyca lipidowa ]

Powiązane tematy z artykułem: nerczyca lipidowa otofitness priorix cena