Dalekosiężna obserwacja po ciasnej kontroli ciśnienia krwi w cukrzycy typu 2 ad

W artykule towarzyszącym w tym wydaniu czasopisma informujemy o wynikach monitoringu poprocesowego w grupach interwencji glikemicznych pacjentów z UKPDS. Metody
Pacjenci
Szczegóły dotyczące rekrutacji pacjentów do UKPDS i protokołów, metod, procedur 2,6 i post-testowych 5 zostały już zgłoszone. Badanie nadciśnienia w badaniu cukrzycowym (HDS) 2 obejmowało randomizację 1148 z 1544 pacjentów z UKPDS z nadciśnieniem (ciśnienie krwi, . 160/90 mm Hg lub . 150/85 mm Hg, jeśli pacjent był poddawany leczeniu hipotensyjnemu) w sposób złożony, w ciągu 4-letniego okresu rozpoczynającego się w 1987 r., do ścisłego schematu kontroli ciśnienia krwi (z randomizowanym przypisaniem do 50 mg kaptoprilu [Capoten, Bristol-Myers Squibb] dwa razy dziennie lub do 100 mg atenololu [Tenormin, Hoechst ] raz dziennie) lub do mniej ścisłego reżimu kontroli ciśnienia krwi (bez stosowania inhibitorów ACE lub beta-blokerów). W sumie 144 pacjentów odmówiło udziału w badaniu ciśnienia krwi. Łącznie 252 innych pacjentów zostało wykluczonych, ponieważ już wymagali ścisłej kontroli ciśnienia krwi (z powodu wcześniejszego udaru, przyspieszonego nadciśnienia, niewydolności serca lub niewydolności nerek) lub beta-blokady (z powodu zawału mięśnia sercowego w poprzednim roku lub obecnej dusznicy bolesnej) miała ciężką chorobę naczyniową lub ciężką współistniejącą chorobę, miała przeciwwskazania do stosowania beta-blokerów lub była w ciąży. 1148 pacjentów miało średni wiek (. SD) 56,4 . 8,1 lat, a 56% stanowili mężczyźni; 87% podało, że są białe, 4% Azjaci, a 7% Afro-Karaibów.
Docisk krwi do grupy kontrolnej był mniejszy niż 150/85 mm Hg, a cel dla mniej ścisłej grupy kontrolnej był mniejszy niż 180/105 mm Hg, z terapiami dodanymi w razie potrzeby w następującej zalecanej sekwencji : Codziennie 20 mg furosemidu (maksymalnie 40 mg dwa razy na dobę), 10 mg nifedypiny o przedłużonym uwalnianiu dziennie (maksymalnie 40 mg), 250 mg metylodopy dziennie (maksymalnie 500 mg) i mg prazosyny trzy razy na dobę ( maksymalnie 5 mg). Mediana czasu obserwacji w celu porównania ścisłej kontroli z mniej ścisłą kontrolą wynosiła 8,4 lat, 2 oraz w grupie ścisłej kontroli czas trwania wynosił 8,6 lat dla porównania inhibitorów ACE z beta-blokerami.
Monitorowanie po teście
Gdy próba interwencyjna zakończyła się 30 września 1997 r., Kohorta, która przeżyła, przystąpiła do 10-letniego programu monitorowania po zabiegu, planowanego na wypadek zbiegnięcia się z prognozowanym wskaźnikiem śmiertelności na poziomie 50%. We wrześniu 199, 7, 7 po opublikowaniu wyników UKPDS zalecono pacjentom i klinicystom, aby dążyli do jak najniższego możliwego poziomu glukozy i ciśnienia krwi. Pacjenci powrócili do swoich zwykłych lekarzy, nie próbując utrzymać wcześniej randomizowanych terapii i byli postrzegani co roku przez 5 lat w klinikach UKPDS. Kontynuowano standaryzowany zbiór danych dotyczących punktów końcowych, podobnie jak pomiary ciśnienia krwi, poziomy glukozy w osoczu na czczo, hemoglobiny glikowanej i kreatyniny w osoczu; obliczenie stosunku albuminy do kreatyniny; i badania kliniczne co 3 lata. Kwestionariusze – Europejski instrument jakości życia 5-wymiarowy (EQ-5D) 8 i kwestionariusz dotyczący korzystania z zasobów zdrowotnych – były administrowane corocznie
[patrz też: aksotronik, gastrotuss opinie, olmet tarnowskie góry ]

Powiązane tematy z artykułem: aksotronik gastrotuss opinie olmet tarnowskie góry