Cisnienie krwi wzrasta

Ciśnienie krwi wzrasta. W krwi powstaje leukocytoza dochodząca niekiedy do 40000. Podnosi się w niej również zawartość azotu pozabiałkowego l cholesterolu, spada natomiast zawartość rezerw zasadowych i chlorków. Obrzęki w zatruciu sublimatem nie powstają. W kilkimaście godzin po zatruciu, po przejściowym wielomoczu zjawia się skąpomocz przechodzący później w bezmocz. W moczu o niskim ciężarze gatunkowym stwierdza się białko do 20%, wałeczki ziarniste, szkliste i nabłonkowe, nabłonki nerkowe, krwinki, barwniki żółciowe, niekiedy zaś cukier. Jest to wyrazem ostrego zapalenia nerek. Nerki na początku zatrucia ulegają przekrwieniu, są one powiększorne i kruche. Po pewnym czasie przybierają one barwę żółtawoszarą i taka nerka nazywa się nerką sublimatową. Na czoło obrazu mikroskopowego wysuwa się martwica nabłonka kanalików krętych. [więcej w: ciśnienie onkotyczne, otofitness, elocom opinie ]

Powiązane tematy z artykułem: ciśnienie onkotyczne elocom opinie otofitness