Chorzy na stwardnienie nerek gina zwykle z powodu rozwijajacej sie mocznicy

Chorzy na stwardnienie nerek giną zwykle z powodu rozwijającej się mocznicy. Często jednak giną oni wcześniej z powodu wylewów krwawych do mózgu lub osłabienia czynności serca, jako następstw nadciśnienia. Klinika rozróżnia kilka postaci stwardnienia nerek w zależności od objawów klinicznych, a mianowicie: 1. stwardnienie nerek łagodne nephrosclerosis vascularis Benigna 2. stwardnienie nerek złośliwe nephrosclerosis uascularis maligna, 3. stwardnienie tętnic nerkowych arteriosclerosis renalis W rozważaniach fizjologii patologicznej postacie te łączą się w zasadzie razem i tylko stopień zmian w nerkach warunkuje powstawanie takiego lub innego obrazu chorobowego spostrzeganego w klinice. Nerczyca Nerczyca nephrosis jest chorobą nerek, w której występują zmiany zwyradniające w kanalikach nerkowych. Kłębki zwykle nie są pierwotnie dotknięte sprawą chorobową i wykazują zmiany charakteru wtórnego, zmiany bowiem w nerczycy występują pierwotnie w nabłonkach kanalików i odbijają się na sprawności czynnościowej kłębków, co w wyniku prowadzi do ich zmian anatomicznych. [więcej w: progresywna nowy sącz, olmet tarnowskie góry, aksotronik ]

Powiązane tematy z artykułem: aksotronik olmet tarnowskie góry progresywna nowy sącz