Bialko przechodzi do moczu z krwi

Białko przechodzi do moczu z krwi. Białko krwi przechodząc przez nerkę zmienia swoje właściwości, traci zdolność utrzymywania się w roztworze i wykazuje skłonność do wypadania w drogach nerkowych w postaci wałeczków, gdy odczyn moczu jest kwaśny. Nerczyce ze stanowiska kliniki dzieli się na ostre i przewlekłe. Ostre postacie przebiegają z białkomoczem bez obrzęków, przewlekłe natomiast z białkomoczem i obrzękami, przy czym na obrzęki nie wywierają wpływu leki nasercowe. Nerczyca skrobiowata Anatomia patologiczna stwierdza, że w nerkach w przebiegu różnych chorób może wystąpić zwyrodnienie skrobiowate i nazwano ten stan skrobiawcą nerek amyloidosis renum. Choroby, które wywołują skrobiawicę nerek, mają charakter przewlekły, jak np. przewlekła gruźlica płuc, kiła późna, długotrwałe ropienie w różnych narządach i tkankach, charłactwo zimnicze, białaczkowe, nowotworowe i inne. [podobne: ciśnienie onkotyczne, depilator allegro, badania po ukąszeniu kleszcza ]

Powiązane tematy z artykułem: badania po ukąszeniu kleszcza ciśnienie onkotyczne depilator allegro