Analizy danych raka z trzech prób Ezetimibe ad

Liczba pacjentów (w każdej grupie leczenia) z pierwszym nowotworem zarejestrowanym w ciągu każdego roku (0 do 1,> do 2,> 2 do 3 i> 3) to odpowiednio 201, 194, 115 i SHARP i odpowiednio 71, 14, 0 i 0 dla IMPROVE-IT. Statystyka chi-kwadrat dla niejednorodności między wskaźnikami ryzyka w SHARP i IMPROVE-IT wynosiła 0,01 (P = 0,91). Statystyka chi-kwadrat dla trendu w czasie w stosunku ryzyka dla SEAS wynosiła 0,00 (P = 1,00), dla kombinacji SHARP i IMPROVE-IT wynosiła 0,04 (P = 0,84), a dla wszystkich trzech prób połączono 0,52 (P = 0,47). ). W badaniu Simwastatyna i Ezetimib w badaniu zwężenia zastawki aortalnej (SEAS) (numer ClinicalTrials.gov, NCT00092677), 6, o którym doniesiono w tym wydaniu czasopisma, zaobserwowano znaczny nadmiar około połowy przypadków wystąpienia nowotworu podczas średni czas obserwacji około 4 lat wśród 944 pacjentów losowo przydzielonych do ezetymibu z symwastatyną w porównaniu z 929 losowo przydzielonych do grupy placebo. Nadmiar ten jest jednak oparty tylko na 101 osobach i 65 osobach z nowotworem (Tabela 1), więc zakres niepewności wokół względnego ryzyka jest szeroki (95% CI, 1,13 do 2,12, 99% CI, 1,02 do 2,33 ; nie skorygowany P = 0,006 przed przyznaniem jakiejkolwiek tolerancji, ponieważ jest to wynik generujący hipotezę). Jeżeli wystąpił niekorzystny wpływ ezetymibu i symwastatyny na występowanie nowotworu, to biorąc pod uwagę wcześniejsze badania epidemiologiczne raka u ludzi7-9 i badania chemicznej karcynogenezy u zwierząt, 10,11 nadmiar obserwowany w badaniu SEAS powinien być zdominowany przez kilka szczególnych rodzajów raka i względne ryzyko powinno znacznie wzrosnąć wraz ze wzrostem czasu trwania obserwacji; żadna z nich nie ma miejsca (odpowiednio tabela i rysunek 2).
Aby przetestować tę hipotezę o zwiększeniu ogólnej zapadalności na raka, główni badacze dwóch większych badań klinicznych ezetymibu i symwastatyny, które są obecnie w toku – badanie dotyczące serca i ochrony nerek (SHARP) 12 (NCT00125593) i poprawa redukcji wyników: Międzynarodowa Próba Skuteczności Ventrin (IMPROVE-IT) 13 (NCT00202878) – uzyskała zgodę niezależnych komitetów monitorujących dane i bezpieczeństwo w celu uwolnienia tymczasowych danych dotyczących raka (ale nie od jakichkolwiek innych wyników) spośród ponad 20 000 randomizowanych pacjentów dla analiza tutaj zgłoszona.
Metody
Wnoszenie prób i danych
W teście SEAS, generującym hipotezę, 1873 pacjentów ze zwężeniem zastawki aortalnej przydzielono losowo do otrzymywania 10 mg ezetymibu plus 40 mg symwastatyny dziennie w pojedynczej pigułce lub placebo.6 Pierwszych 196 pacjentów przydzielono początkowo do samej symwastatyny lub w grupie placebo, ale wkrótce zmieniono leczenie na symwastatynę z ezetymibem lub placebo.6 W przypadku tych 196 pacjentów nasze analizy pochodzą z czasu tej zmiany. Rekrutację przeprowadzono w latach 2001-2004 i, zgodnie z planem, kontynuację zakończono w marcu 2008 r. (Uzyskując średni czas obserwacji wynoszący 4,1 roku [7636 osobo-lat] dla porównania ezetymibu). Pacjenci byli w wieku od 45 do 85 lat (średnia, 68) na początku badania, a 61% stanowili mężczyźni.
W badaniu SHARP porównano 10 mg ezetymibu i 20 mg symwastatyny dziennie jako pojedynczej pigułki i placebo u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek.12 Randomizacja 9264 pacjentów miała miejsce od 2003 r. Do 2007 r., Z niezaślepionymi danymi dostępnymi w lipcu 2008 r., Dla średni okres obserwacji wynoszący 2,7 roku (24 937 osobo-lat)
[hasła pokrewne: priorix cena, gelacet saszetki, otofitness ]

Powiązane tematy z artykułem: gelacet saszetki otofitness priorix cena